Ψυχολογικές Τεχνικές

Εκπαίδευση Ψυχολογικών Τεχνικών:

  • Αυτοδιάλογος
  • Τεχνικές Χαλάρωσης
  • Καθορισμός Στόχων
  • Νοερή Εξάσκηση
  • Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης
  • Ανάπτυξη Αυτοεκτίμησης
  • Διαχείριση Άγχους
  • Βελτίωση Αυτοσυγκέντρωσης
  • Βελτίωση Προσοχής