ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ / ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ατομική συμβουλευτική, όπως και η ψυχοθεραπεία είναι μια διαπροσωπική διαδικασία που απευθύνεται σε κάθε άτομο που αντιμετωπίζει δυσκολίες στην καθημερινότητά του (π.χ. διαπροσωπικές σχέσεις, οικογένεια, εργασία, υγεία κ.λ.π.). Οι συνεδρίες βασίζονται στη σχέση εμπιστοσύνης και εχεμύθειας ανάμεσα στο σύμβουλο-ψυχοθεραπευτή και στο άτομο και ταυτόχρονα όλες οι συναντήσεις διέπονται με το ιατρικό απόρρητο. Η θεραπεία στοχεύει να βοηθήσει το άτομο να διευρενήσει και να βρει λύσεις στα προβλήματα που το απασχολούν στην καθημερινότητά του, να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται και αντιδρά στα γεγονότα της ζωής, να διαχειρίζεται αποτελσματικότερα τα συναισθήματά του, ώστε μέσα από την αλλαγή να αγαπήσει πραγματικά τον εαυτό του, που θα το οδηγήσει σε μια πιο γεμάτη και με νόημα ζωή. Για αυτό είναι πολύ σημαντικό ο ενδιαφερόμενος να έχει προσωπικά κίνητρα για αλλαγή, για αυτό η θεραπευτική διαδικασία δεν μπορεί να επιβληθεί σε κανέναν.

Η διάρκεια της θεραπευτικής συνεδρίας είναι 50 λεπτά και πραγματοποιείται μια συνεδρία την κάθε εβδομάδα, ενώ ο συνολικός αριθμός των συνεδριών ποικίλει ανάλογα με το είδος και την ένταση του προβλήματος. Μπορεί να είναι βραχείας ή μακρόχρονης διάρκειας και βασίζεται στη σχέση συνεργασίας και εμπιστοσύνης που καλλιεργείται ανάμεσα στο θεραπευτή και τον/την θεραπευόμενο/η. Το κόστος κάθε συνεδρίας είναι σταθερό και προκύπτει κατόπιν συνεννόησης θεραπευτή– θεραπευομένου.

Η ψυχοθεραπεία δεν είναι μια επιστήμη που κάνει θαύματα. Θέλει χρόνο για να δείξει αποτελέσματα. Πόσο; Αυτό εξαρτάται από τη διάθεση του καθενός να αποδεχτεί τον εαυτό του και τα θέματα που τον ταλαιπωρούν. Υπομονή και επιμονή είναι οι αρετές της ψυχοθεραπείας.

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Ως αθλητικός ψυχολόγος μπορώ να βοηθήσω όλους τους αθλητές/-τριες (επαγγελματίες, ερασιτέχνες, νεαρούς αθλητές, παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες) που συμμετέχουν είτε σε ομαδικά είτε σε ατομικά αθλήματα ή άτομα που θέλουν να ασκηθούν στην καθημερινότητά τους για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους (π.χ. άγχος, σκέψεις αποτυχίας, τραυματισμός, επιθετικότητα, επικοινωνία, προβλήματα συγκέντρωσης, έλλειψη κινήτρων κ.λ.π.), να φτάσουν στην προσωπική ισορροπία τους, να ελέγξουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές τους, να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να πετύχουν τους στόχους τους.

Στόχος μου, λοιπόν, είναι η βελτίωση και ο εμπλουτισμός των αθλητικών προγραμμάτων, η ανάπτυξη των ατόμων μέσα και έξω από τους αγωνιστικούς χώρους, η ανάπτυξη κανόνων και μεθόδων επικοινωνίας μεταξύ αθλητών, προπονητών και παραγόντων, η μεγιστοποίηση της απόδοσης, η διαχείριση των σκέψεων, συναισθημάτων και συμπεριφορών, η βελτίωση της αυτοπεποίθησης, της αυτοεκτίμησης και εικόνας σώματος των αθλητών, η βελτίωση της παρακίνησης, της επικοινωνίας, της ηγεσίας και της συνοχής της ομάδος. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική αθλητών ή αθλητικών ομάδων, προπονητών και γονέων αθλητών, τη ψυχοδιάγνωση αθλητών, την ερμηνεία των αποτελεσμάτων ψυχοδιάγνωσης, τον καθορισμό πρόγνωσης και μεθόδων παρέμβασης και την εκπαίδευση ψυχλογικών τεχνικών (π.χ. αυτοδιάλογος και απομάκρυνση αρνητικών σκέψεων)

Τέλος, η βοήθεια μου εστιάζεται και σε ανθρώπους που έχουν την επιθυμία να ασκούνται τακτικά και αδυνατούν να εκπληρώσουν το στόχο τους. Στόχος είναι η δημιουργία ενός προγράμματος άσκησης που θα βοηθήσει στην αύξηση των κινήτρων τους, την αντιμετώπιση των δυσκολιών τους με σκοπό την ευχαρίστηση μέσα από τη συμμετοχή τους, την προώθηση της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης τους. Ως Αθλητικός Ψυχολόγος μπορώ να βοηθήσω ακόμη τους αθλητές εντός και  εκτός του αγωνιστικού χώρου.

ONLINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Η Online Συμβουλευτική παρέχεται σε άτομα που διαμένουν εκτός Θεσσαλονίκης (εντός ή εκτός Ελλάδας) καθώς και σε όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν. H Online Συμβουλευτική μπορεί να συμπεριλαμβάνει συνεδρίες με βιντεοκλήση (Skype), τηλεφωνικές συνεδρίες, ή υποστήριξη μέσω e-mail και γραπτών μηνυμάτων, ανάλογα με τις ανάγκες και δυνατότητες σε κάθε περίπτωση. Δεν ενδείκνυται όμως ως μέθοδος παρέμβασης σε κρίση κάποια σοβαρή ψυχολογική διαταραχή, σε φάση έξαρσης, ή εάν υπάρχουν αυτοκτονικές τάσεις.

test.skype

6944044426