Αθλητές

 • Ενώ οι προπονητές συνήθως επικεντρώνονται στη σωματική και φυσική ανάπτυξη του αθλητή, ο αθλητικός ψυχολόγος εστιάζεται στη πνευματική, ψυχική και νοητική πλευρά του
 • Οι αθλητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά τη διάρκεια των προπονήσεων ή των αγώνων (δυσκολία συγκέντρωσης και προσοχής, διαχείριση άγχους, δυσκολία στην επικοινωνία με τους συμπαίκτες του, χάνουν την ψυχαραιμία τους κ.λ.π.)
 • Ο αθλητικός ψυχολόγος μπορεί να βοηθήσει όλους τους αθλητές (επαγγελματίες ή ερασιτέχνες) να επιτύχουν τους στόχους τους

Τι κάνει ο Αθλητικός Ψυχολόγος;

 • Βελτίωση της απόδοσης του αθλητή
 • Περιγραφή και αξιολόγηση του Ψυχολογικού Προφί του αθλητή
 • Δόμηση των αγωνιστικών πλάνων
 • Ψυχολογική προετοιμασία
 • Διαχείριση κρίσεων
 • Εκπαίδευση ψυχολογικών τεχνικών (νοερή απεικόνιση, αυτοδιάλογος, τεχνικές χαλάρωσης, καθορισμός στόχων) βοηθάει τους αθλητές να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να επιτύχουν τους στόχους τους
 • Διαχείριση και έλεγχος δυσάρεστων συναισθημάτων (άγχος, θυμός)
 • Τροποποίηση των αρνητικών τρόπων σκέψης
 • Στρατηγικές αντιμετώπισης για να αντεπεξέλθει τις πιέσεις του ανταγωνισμού, του προπονητή, των γονιών ακόμα και των προσωπικών του προσδοκιών
 • Αποκατάσταση τραυματισμών
 • Ενίσχυση αυτοπεποίθησης, αυτοεκτίμησης, εικόνας σώματος και αυτοελέγχου
 • Δημιουργία προγραμμάτων άσκησης
 • Βελτίωση της επικοινωνίας και της συνοχής της ομάδας

 Στόχος του αθλητικού ψυχολόγου είναι:

 • Η βελτίωση και ο εμπλουτισμός των αθλητικών προγραμμάτων
 • Η ανάπτυξη των ατόμων μέσα και έξω από τους αγωνιστικούς χώρους
 • Η ανάπτυξη κανόνων και μεθόδων επικοινωνίας μεταξύ αθλητών, προπονητών και παραγόντων
 • Η μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης